As Biznesu

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz ze Związkiem Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP stworzyli plebiscyt As biznesu.

Celem Plebiscytu było wyłonienie i promocja społecznie odpowiedzialnych praktyk stosowanych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa.

Do Plebiscytu zgłoszone zostały 63 inicjatywy, w tym: 17 w kategorii duże przedsiębiorstwo,37 w kategorii średnie przedsiębiorstwo,  9 w kategorii małe przedsiębiorstwo. W Plebiscycie wzięło udział aż 30 firm (w tym 9 dużych, 12 średnich, 9 małych), a 11 firm zgłosiło więcej niż 1 inicjatywę – rekordzista zgłosił ich aż 10.

Więcej informacji jest dostępne na: www.asbizbesu.pl

Wysokość: 26 cm