AON Hewitt / Badanie Najlepsi Pracodawcy

Badanie Najlepsi Pracodawcy umożliwia wyłonienie Najlepszych Pracodawców na polskim rynku. Oprócz tego, Badanie pomaga ocenić, w jakim stopniu dana organizacja wykorzystuje swój kapitał ludzki w generowaniu wyników biznesowych.

Statuetka szklana z logotypem w postaci aplikacji jest wręczana cyklicznie podczas każdej edycji BNP.

Dodatkowe zdjęcia pochodzą z relacji: www.najlepsipracodawcy.pl

Wysokość: 30 cm