G.EN. 20 lat doświadczeń

Tym razem stanęliśmy przed wyzwaniem ukazania niewidzialnej materii, jaką jest ulatniający się gaz.

Realizacja, powstała z okazji 20-lecia spółki. G.EN. GAZ ENERGIA S.A. jest największym prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce działającym w oparciu o koncesję i taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wysokość: 26 cm i 18 cm