Innowacje dla zdrowia 2011

Statuetka z żółtym logotypem Grupy Roboczej powstała jako nagroda w konkursie „Innowacje dla zdrowia 2011″. Celem konkursu jest promowanie innowacyjności w ochronie zdrowia w Polsce oraz osób, placówek, instytucji, stowarzyszeń i firm, które innowacje wprowadzają.

Celem Grupy jest poszukiwanie rozwiązań, dzięki którym polscy pacjenci będą mieli lepszy dostęp do nowatorskich i efektywnych metod diagnozowanta oraz leczenia, a środowisko osób zaangażowanych zawodowo w ochronę zdrowia – do innowacji pozwalających na korzystanie z osiągnięć światowej medycyny.

Wysokość: 20 cm