Investing in Poland 2013

Po raz czwarty ukazała się publikacja Investing in Poland, przygotowana przez dziennikarzy Warsaw Business Journal we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz z aktywnie działającymi w Polsce izbami bilateralnymi (SPCC, BPCC, AHK, CCIFP, AmCham, PHIG).

Publikacja zawiera opisy miast i regionów, określa ich potencjał gospodarczy i ekonomiczny. Zawsze można odnaleźć w niej kluczowe trendy, które według redakcji Warsaw Business Journal oraz PwC, będą kształtować w najbliższych miesiącach Polską gospodarkę.

Więcej informacji na www.wbj.pl

Wysokość: 28 cm