Ministerstwo Zdrowia

Statuetka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, przygotowana została dla Ministerstwa Zdrowia jako nagroda za Najlepiej Zarządzany Projekt Działania 2.3 PO KL.

Wysokość: 26 cm