PIP Salus Publica

Organizowany już od 22 lat ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmowania zagadnień ochrony pracy.

W roku bieżącym Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, postanowiła uhonorować nagrodami 20 dziennikarzy, reprezentujących zarówno centralne jak i lokalne media, w tym przyznała jedną nagrodę specjalną za całokształt działalności publicystycznej i informacyjnej poświęconej warunkom pracy i przestrzeganiu prawa pracy. Otrzymała ją redaktor naczelna „Dziennika Gazety Prawnej” Jadwiga Sztabińska.

Więcej informacji oraz galeria z wręczenia nagród na www.pip.gov.pl

Wysokość: 26 cm