Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2010

Organizatorem Konkursu „Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji” jest Regionalny System Wspierania Innowacji, działający w ramach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Celem Konkursu jest promowanie innowacyjności wśród przedsiębiorców i mieszkańców Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorzy pragną propagować „dobre praktyki” w zakresie pozyskiwania nowych technologii, wprowadzania nowych produktów i usług, nowoczesnego zarządzania, współpracy pomiędzy światem nauki i sferą biznesu.

Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci statuetki i dyplomu.

Wysokość: 25 cm