Warta

Grupa WARTA oferuje ubezpieczenia majątkowe, osobowe i komunikacyjne, polisy na życie, ubezpieczenia emerytalne i programy inwestycyjne, łączy produkty i usługi poszczególnych spółek.

Nagrody oparte na logotypie są wręczane pracownikom za wysoki poziom sprzedaży w danym okresie.

Wysokości: 29, 26, 23 cm