WISTA Personality of the Year

Wista jest międzynarodową organizacją kobiet pracujących na szczeblach kierowniczych w gospodarce morskiej. Wśród Pań są właścicielki statków, Panie zajmujące się ubezpieczeniami, są operatorzy statków, brokerzy, przedstawicielki portów, biur badania rynków, wyspecjalizowane dziennikarki, itp. itd.

Oddziały w poszczególnych krajach są bardzo prężne zwłaszcza tam gdzie żegluga jest jedną z wiodących gospodarek. Organizacja w ostatnich dwóch latach bardzo się ilościowo powiększyła. Przybyła Japonia, Nowa Zelandia, Australia, Urugwaj, RPA i razem zrzeszonych jest już ponad 30 krajów.

Każdego roku ma miejsce jedna duża konferencja w wybranym trzy lata wcześniej kraju. Wówczas wybierana jest osobowość roku, która zawsze otrzymuję statuetkę. W 2012 roku zaprojektowaliśmy jej nowy wygląd.

Więcej informacji na: www.wista.net

Wysokość: 30 cm