WSH Wrocław

Statuetki wręczane w konkursie ekonomicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim pod nazwą Olimpiada Młodego Handlowca. Organizatorem konkursu była Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Inicjatywa uzyskała poparcie wielu instytucji w tym Patronat Honorowy Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka oraz patronaty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Wrocławia oraz Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg.

Wysokość: 20 cm