Złoty Platan Uczelni Łazarskiego

Realizacja praktycznego podejścia w kształceniu nie byłaby możliwa dzięki partnerskim relacjom, elastycznemu reagowaniu na potrzeby Uczelni i ogromnej otwartości na współpracę, wielu firm i organizacji. To dzięki nim Dział Praktyk i Karier, może z sukcesem realizować swoje cele w zakresie wspierania  studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy.

Złote Platany mają być symbolem rosnącej w siłę współpracy i wzmacniającej się dzieki niej coraz silnejszej pozycji absolwentów Uczelni Łazarskiego na rynku pracy.

Wysokość: 23 cm